Kataster Košice

Pre našich klientov je samozrejmosťou, že všetky potrebné dokumenty súvisiace s kúpou alebo predajom nehnuteľností, za nich doručíme na Okresný úrad  v Košiciach, katastrálny odbor.

V prípade, ak si želáte ísť na kataster v Košiciach osobne, radi Vás budeme sprevádzať. Naše právne oddelenie Vám pripraví podklady na bezpečný prevod nehnuteľností, upozorní Vás na prípadné potrebné úkony pred vkladovým konaním ako je napr. oprava starého trvalého pobytu na liste vlastníctva, ak ste sa medzičasom presťahovali.

 

Správa katastra Košice

Kontakt :

    Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

    Tel.:     055 281 8033

    Fax :     055 729 7626

    E-mail : skke@skgeodesy.sk

(kataster nehnuteľností  v Košiciach )

Úradné hodiny :
                                                         

Pre verejnosť : Pre geodetov :
Po:     8:00-15:00 Po:     8:00-15:00
St :     8:00-17:00 Ut :     8:00-15:00
Pia:     8:00-12:00 St :     8:00-15:00
  Pia:     8:00-12:00

 

Podateľňa : (č. dverí 101, 1.posch.)
Po:     8:00-15:00
Ut :     8:00-15:00
St :     8:00-17:00
Štv:    8:00-15:00
Pia:     8:00-14:00